ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरु

ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरु


शिव पञ्चायन मन्दिर र त्रिपुरेश्वरी भगवतीको मन्दिर - खुङ्ग्री गा.वि.स.

शिद्ध गुफा - जुागार

शिव गुफा - जिनाबाङ गा.वि.स.

स्वर्गद्वारी प्रभुको जन्मस्थल - रुन्टी, सखी गा.वि.स.

स्वर्गद्वारी प्रभुले तपस्या गरेको ठाउा - गढिलेख (होलेरी क्षेत्र)

बराहथान - बडाचौर

भदौरे मन्दिर, भगवती मन्दिर र शिव मन्दिर - लिबाङ नगरपालिका

बराह देवस्थल - तालाबाङ गा.वि.स.

चिन्नेथान - दुवीडाँडा गा.वि.स.

चपिघाट - बुढागाउा गा.वि.स.

नवाङधुरी देवस्थल - इरिबाङ गा.वि.स.

ऋषेश्वर - जङ्कोट गा.वि.स.