व्यापारिक महत्वका स्थानहरु

व्यापारिक महत्वका स्थानहरु


सुलीचौर

चौखे

नेर्पा बजार

फुलीवन

खरिबोट

ओबाङ

लिबाङ

होलेरी

पोबाङ

मिरुल टुटु

त्रिवेणी

लाल्टिबाङ

घर्तीगाउँ

दहवन

सिस्ने

खुङ्ग्री

कोछाप

तिला

थवाङ

माडिचौर

सुर्पाल

दुईखोली