जिल्ला राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन

जिल्ला राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन


विकास क्षेत्र : मध्य-पश्चिमाञ्चल

अञ्चल : राप्ती

जिल्ला : रोल्पा

जिल्ला सदरमुकाम : लिबाङ

निर्वाचन क्षेत्र : २ ओटा

इलाका : ११ ओटा

नगरपालिका : १ (लिबाङ)

गा.वि.स.: ४९ ओटा