बर्तमान कार्य समिति

बर्तमान कार्य समिति


रोल्पा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको बर्तमान कार्य समिति यस प्रकार रहेको छ ।

श्री बालकृष्ण सुवेदी

अध्यक्ष

९८४१५०७०९९/९८५७२२२४७

श्री किशोरकुमार आचार्य

नि.अध्यक्ष

९८५७८२०६७०

श्री मनीराम बुढाथोकी

उपाध्यक्ष (वाणिज्य )

९८४७९५१४६५

श्री विश्वकुमार चन्द

उपाध्यक्ष (उद्योग )

९७४८५११२२४/९७५८५०३४९७

श्री रामचन्द्र थापा

महा-सचिब

९८५७८२१६७८/९८४७८५०१२६

श्री केशबकुमार आचार्य

कोषाध्यक्ष

९८४७८५०४५५/९८४४९००९००

श्री मिलन रोका मगर

सचिब

९८४१८३२४१०

श्री प्रेम बहादर घर्ती मगर

सदस्य

९८४७९५१६१५/९८०९५७०४४०

श्री निम बहादुर थापा

सदस्य

९८५७२२२८९

श्री इन्द्र बहादुर थापा

सदस्य

९८४७९८२९९५

श्री खुमा पुन मगर

सदस्य

९८६६९२२३१७/९८६६६७२५२४

श्री गणेश घिमिरे

सदस्य

९८५७८२२६२२

श्री रामबहादुर थापा

सदस्य

९८०६२२७९९०

श्री गोपाल डाँगी

सदस्य

९७५८५०११३८

श्री आकाश वली

सदस्य

९७५८५००६०६/९८४७८५०७९९

श्री जिबराज घर्ती मगर

सदस्य

९८४९५५४९९७

श्री कमल घर्ति मगर

मनोनित सदस्य

९८१३१४३७७९/९७४८५५७८५५

श्री देब बहादुर बुढा मगर

मनोनित सदस्य

०८२-६९५१४८

श्री भान बहादुर घर्ती मगर

मनोनित सदस्य

९८६८२३९०८४

श्री हलिम मिया

मनोनित सदस्य

९८६६८१०७७६

श्री दिल प्रसाद बाराइली

सल्लाहकार

०८६-४४०१३९

श्री ओविलाल विष्ट

सल्लाहकार

९८४८०१७७६५

श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह

सल्लाहकार