उदेश्यहरु

उदेश्यहरु


रोल्पा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन।

रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको कार्य क्षेत्रभित्रका सबै उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण गर्दै व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने ।

स्थानीय स्रोत साधन र उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरणमा प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने ।

व्यापार विस्तारको लागि योजना बनाउनुका साथै सघाउ पुर्‍याउनु ।

उद्योग तथा ब्यापार सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नु ।

उद्योग तथा व्यापार व्यवसायीहरू बीचको आन्तरिक विवादहरूलाई समाधान गर्नमा सहयोग गर्नु ।

बस्तु भाउको गुणस्तर तथा मुल्य नियन्त्रणमा एकरूपता ल्याउनु ।

स्वास्थ्य लगायत मानवीय परोपकार सेवा आकस्मीक उद्धार सेवा, विकास निर्माण तथा उद्योग तथा व्यपार व्यवसायीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा पहल एंव कार्य गर्ने ।

विभिन्न सामाजिक संघ संस्थालाई सक्दो सहयोग गर्न तथा यस संघलाई समाजिक क्रियाकलापमा क्रियाशिल बनाउने ।