जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण

जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण - २०६८ को जनगणना अनुसार


जम्मा जनसङ्ख्या : २२४५०६

महिला : १२१४०४ (५१.७५%)

घरपरिवार सङ्ख्या : ४३७५७

पुरुष : १०३१०० (४८.२५%)

जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि.: ११९ प्रति वर्ग कि.मि.

जनसङ्ख्या बृद्धिदर : ०.६७%

प्रमुख जाति

मगर : ४३.७८%

क्षेत्री : ३३.३८%

दलित : १०.५०%

अन्य : १२.३४%

भाषा

नेपाली : ८१.५५%

मगर : १८.१७%

अन्य : ०.२८%

धर्म

कि्रश्चियन : १.७२%

बौद्ध : ११.७३%

हिन्दु : ८५.१७%

अन्य : १.३७%

पेशा

बैदेशिक रोजगार

कृषि

सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका पाँच गा.वि.स.हरु

मिझिङ

सिर्प

बुढागाउँ

पाखापानी

सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका पाँच गा.वि.स.हरु

स्युरी

सेरम

करेटी

हार्जङ

मिरुल

क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना पाँच गा.वि.स.हरु

स्युरी (१९ वर्ग कि.मि.)

अरेश (१९ वर्ग कि.मि.)

कोर्चाबाङ (२१ वर्ग कि.मि.)

गुम्चाल (२१ वर्ग कि.मि.)

घोडागाउँ (२२ वर्ग कि.मि)

क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूला पाँच गा.वि.स.हरु

गाम (४९ वर्ग कि.मि.)

सेरम (४६ वर्ग कि.मि.)

उवा (४५ वर्ग कि.मि.)

थवाङ (४० वर्ग कि.मि.)