प्रमुख नदीहरु तथा ताल तलैया

प्रमुख नदीहरु


माडी नदी

 यो नदी जिल्लाका करिब बीच भागबाट जङ्कोट, कोटगाउा, लिबाङ, करेटी र घोडागाउा हुादै खुङ्ग्री गा.वि.स.को चतुर्भुज दोभानमा लुङ्ग्री नदीमा मिसिन्छ । दुवै एउटै नदीको रुपमा प्यूठान जिल्ला प्रवेश गरी अन्तत राप्ती नदीमा मिल्दछन् । यसका सहायक खोलाहरु स्यानीगाड खोला, चिउरगाड खोला, धाङ्सी खोला र सिवाङ खोला हुन् ।

लुङग्री नदी

 यो नदी यस जिल्लाको पूर्वी भेगबाट जैमकसला हार्जङ, गुम्चाल, बडाचौर र मिझिङ गा.वि.स.हुादै बगेर खुङग्री गा.वि.स.को चतुर्भुज दोभानमा गएर माडी नदीमा मिसिन्छ । यसका सहायक खोलाहरु उवा खोला, गाम खोला, बोज्याङ खोला, फगाम खोला र जुतुङ खोला हुन् ।

प्रमुख ताल तलैया


विवाङ दह (गाम)

जाँगा दह (कोटगाउँ)

पारिवाङ दह (घर्तीगाउँ)