पर्यटकीय स्थलहरु

पर्यटकीय स्थलहरु


जलजला बराह क्षेत्र : थवाङ गा.वि.स.

राँकमाधुरी चुचुरो - राँक गा.वि.स.

सुनछहरी झरना - स्युरी गा.वि.स.

होलेरी क्षेत्र स्वर्गद्वारीको प्रवेशद्वार - दुवीडाँडा गा.वि.स.

खुङ्ग्रीकोट - खुङ्ग्री गा.वि.स.

गजुलकोट - गजुल गा.वि.स.

थुनिकोट - इरिबाङ गा.वि.स.

नुवाकोट - लिबाङ न.पा. को खुमेल