परिकल्पना ( Vision )

परिकल्पना ( Vision )


रोल्पा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको परिकल्पना  यस प्रकार रहेको छ ।

रोल्पा जिल्ला भित्रका उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटन र कृषि व्यवसायको प्रबर्द्धनमा जोड दिदै गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउदै अझ बढी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने सवल, सक्षम र उदाहरिणय गतिशिल संस्थाको रुपमा विकसित गर्दै सुविधा सम्पन्न नेतृत्वदायी अग्रणी संस्थाको रुपमा संघलाई विकसित गर्ने ।